HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

telefon
+385 (0)1 48 46 124
+385 (0)1 48 46 126


e-mail
dogshow@hks.hr


fax
+385 (0)1 48 15 356


ONLINE PROGRAM ZA PRIJAVU IZLOŽBE
http://app.hks.hr/


 

KONTAKT OSOBA:

IVANA SOLOMUN

telefon:
+385 (0)1 48 46 126
ponedjeljak – petak od 09:00 do 15:00 sati

 

e-mail:
dogshow@hks.hr