INFORMACIJE VEZANE UZ ŠTANDOVE:

 

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

SANJA BUVA

 

telefon:
+385 (0)98 316 451


e-mail:

priredbe@hks.hr