REKLAME U KATALOZIMA IZLOŽBE
CAC VUKOVAR  [13.09.2019.]
CACIB OSIJEK    [14.09.2019.]
CACIB OSIJEK    [15.09.2019.]


ZA ČLANOVE HKS-a

KOD OGLAŠAVANJA UZGAJIVAČNICE ILI PASA 
bez isticanja komercijalnih oglasa

 • 1 stranica oglasa
  200,00 kn (PDV uključen)
 • 2 stranice oglasa
  350,00 kn (PDV uključen)

ZA HKS UDRUGE, DRUŠTVA I KLUBOVE

KOD OGLAŠAVANJA KINOLOŠKOG DRUŠTVA, UDRUGE I KLUBA

 • 1 stranica oglasa
  100,00 kn (PDV uključen)

KOMERCIJALNI OGLASI

 • 1 stranica oglasa
  400,00 kn (PDV uključen)
 • 2 stranice oglasa
  700,00 kn (PDV uključen)

KRAJNI ROK ZA PREDAJU I PLAĆANJE OGLASA 01.09.2019.

petra@hks.hr