CAC VUKOVAR, 17.09.2021. + CAC OSIJEK, 18.09.2021.

PRVI ROK PRIJAVE: 30.08.2021. ZADNJI ROK PRIJAVE: 06.09.2021.

CACIB OSIJEK, 18.09.2021. + CACIB OSIJEK, 19.09.2021.

PRVI ROK PRIJAVE: 20.08.2021. DRUGI ROK PRIJAVE: 30.08.2021. ZADNJI ROK PRIJAVE: 06.09.2021.