MJESTO IZLOŽBE ~ SHOW PLACE

CAC VUKOVAR 2022

Športsko rekreacijski centar
“LIJEVA BARA”
Vukovar

GPS 
N45  20   32,485
E19  0   32,787