ONLINE statistike i ostale važne informacije
ONLINE statistics and all show information

VAŽNE INFORMACIJE

Izlagački brojevi
poslani su na mailove izlagača 11.09.2023. Molimo Vas da se što prije javite  ukoliko niste dobili mail sa brojevima.

Katalog
će biti online, te će biti objavljen na našoj webstranici i na www.entry.dog
2h prije ocjenjivanja svake izložbe.

Ocjenjivanje
u petak ( CAC VUKOVAR) i nedjelju (CACIB OSIJEK) će biti sa opisnim ocjenama i kompletnim BIS programom.

U petak na nacionalnoj izložbi u Vukovaru ocjenjivanje pasa počet će u 13,00h po satnici navedenoj u statistici.
Ocjenjivanje u subotu (CACIB & CAC OSIJEK) na međunarodnoj i nacionalnoj izložbi će se odvijati bez opisnih ocjena za pse.
Ocjenjivanje pasa na međunarodnoj izložbi počinje u 09,00h dok ocjenjivanje na nacionalnoj izložbi počinje u 14,00h.

Na Međunarodnoj izložbi pasa u subotu (CACIB OSIJEK, 16.09.23) održat će se slijedeća natjecanja revijalnog dijela izložbe (best in show):
–natjecanje za najljepše štene izložbe,
-natjecanje za najljepšeg najmlađeg psa izložbe,
-natjecanje za najljepšeg veterana izložbe,
-natjecanje natjecanje za najljepšeg mladog psa izložbe,
-natjecanje za najljepše pse FCI skupina.

Izbor najljepših pasa gore navedenog revijalnog dijela po FCI skupinama u subotu održati će se u krugovima u kojima se ocjenjuju psi pasmina pojedine FCI skupine. Približno vrijeme početka izbora ovih kategorija po grupama objavljeno je u službenoj satnici. Izbor najljepših pasa FCI skupina ni u kojem slučaju neće započeti prije u satnici izložbe navedenog vremena početka ocjenjivanja pojedine FCI skupine. Po završetku pojedine FCI skupine pobjednici će se službeno fotografirati na slikalištu. Po završenom slikanju će preuzeti dobivene nagrade. Izbor naljepšeg psa izložbe u subotu održati će se po završeku suđenja svih gore navedenih kategorija i FCI skupina u zasebnom krugu.

Na Nacionalnoj izložbi pasa u subotu (CAC OSIJEK, 16.09.23) održati će se samo natjecanje za najljepše pse po FCI skupinama.

Izbor najljepših pasa FCI skupina u subotu održati će se u krugovima u kojima se ocjenjuju psi pasmina pojedine FCI skupine. Približno vrijeme početka izbora naljepšeg psa FCI skupine objavljeno je u službenoj satnici. Izbor najljepših pasa FCI skupina ni u kojem slučaju neće započeti prije u satnici izložbe navedenog vremena početka ocjenjivanja pojedine FCI skupine. Po završetku pojedine FCI skupine pobjednici će se službeno fotografirati na slikalištu. Po završenom slikanju će preuzeti dobivene nagrade. Izbor naljepšeg psa izložbe u subotu održati će se po završeku suđenja svih pasmina i FCI skupina u zasebnom krugu.

PARKING ISPRED RESORTA

Parking ispred resorta Emaus
za automobile iznosi 3 € (22,60 kn) dnevno
za kampere i kombije iznosi 7 € (52,74 kn) dnevno

PARKING UNUTAR RESORTA

Parking unutar resorta
za automobile iznosi 7 € (52,74 kn) dnevno
za kombije iznosi 15 € (113,02 kn) dnevno
za kampere iznosi 20 € (150,69 kn) dnevno

ULAZNICE ZA POSJETITELJE
Ulaznica za posjetitelje
iznosi 2 € (15,07 kn) po osobi dnevno.
Parking i ulaznice će se naplaćivati u eurima

*U četvrtak 14.09 ulazak u resort sa kombijima i kamperima će biti moguć do 21,00h, a u petak 15.09. ulazak u resort sa kombijima i kamperima će biti moguć od 11,00h-21,00h. Kamperi mogu ostati preko noći, a u resortu će imati pitku vodu.


Moguća je predaja zamolbi za ispunjavanje uvjeta za ostvarene naslove različitih naslova prvaka. Ista se može predati u kancelariji izložbe no zahtjevi će biti obrađeni u roku od mjesec dana od održavanja izložbi.

Slikalište je dostupno cijeli dan i i na njemu je moguće pojedinačno slikanje.

Želimo vam svima sjajne rezultate i ugodan provod u Slavoniji.

IMPORTANT INFO

Confirmations of entries
were sent directly from program to your emails. Entry numbers were sent on 11.09 on emails of exhibitors so please check your inbox. If you didn’t receive it please contact us asap.

Catalogues
will be online and they will be published on our website and on www.entry.dog
2 hours before judging of each show.

Judging
on Friday (CAC Vukovar) and Sunday (CACIB Osijek) will be with descriptions and complete BIS program.
On Friday, at the national show in Vukovar, judging of dogs will begin at 13:00 h according to the breed statistics.
Judging on Saturday on international and national show in Osijek will be done without descriptions of the dogs.
Judging of dogs at the international show starts at 09:00, while judging at the national show starts at 14:00.
On Saturday at the international dog show, only the following competitions of the BIS program of the show will be held
– competition for the BIS baby,
– competition for the BIS puppy,
– competition for the BIS veteran,
– competition for the BIS junior,
– competition for the Best of Groups

The selection of the above mentioned categories in each group on CACIB show will be done in the rings in which the dogs of the breeds of each FCI group are being judged. The selection of the most beautiful dogs of FCI groups will in no case start earlier than in stated time in the show schedule. Upon completion of each category of each FCI group, the winners will be officially photographed at a podium. Upon completion of the photos, they will receive the prizes. On CACIB show the selection of the most beautiful dog of the show (BIS) in the above mentioned categories will be held after the end of the judging of all breeds and FCI groups.
On Saturday on national dog show there will be only Best of Group selection.
Other BIS competitions on national show on Saturday, except for groups, will not be held (junior handling competition, couples, breeding groups, babies, puppies, veterans, native breeds, junior).

The selection of the Best of Group of each group on Saturday will be done in the rings in which the dogs of the breeds of each FCI group are being judged. The selection of the most beautiful dogs of FCI groups will in no case start earlier than in stated time in the show schedule.
Upon completion of each FCI group, the winners will be officially photographed at a podium. Upon completion of the photos, they will receive the prizes.
On Saturday the selection of the most beautiful dog of the show (BIS) will be held after the end of the judging of all breeds and FCI groups.

PARKING OUTSIDE RESORT
Parking outside (in front of) Emaus resort
for cars 3 € costs per day
for campers and vans costs 7 € per day

PARKING INSIDE RESORT
Parking inside the resort
for cars 7 € costs per day
for vans 15 € costs per day
for campers costs 20 € per day

VISITORS TICKETS
The entrance fee for visitors
cost 2 € per person per day.
Payment will be done in Euro.

*On Thursday 14.09 entry into the resort with vans and campers will be possible until 21.00h and on Friday 15.09. entry into the resort with vans and campers will be possible from 11:00 h till 21:00 h . Campers can stay overnight, and they will have drinking water in the resort.
It is possible to submit applications for championship titles, they can be handed in at the show office. They won’t be processed immediately, but in a month after the shows.

You can take photos of your dogs yourself at the podium the whole day.

Wishing you all great results and nice time on our shows.

 

Dragi izlagači,
Žao nam je da Vas moramo obavijestiti da je mjesto održavanja
nacionalne izložbe u Vukovaru izmijenjeno, te je novo mjesto održavanja
izložbe pasa CAC Vukovar

EDEN OSIJEK
Salaš 472 / 1
HR – 31222 Satnica


Nacionalna izložba pasa CAC Vukovar će se održati kako je i predviđeno dana
15.09.2023. godine (petak) s početkom ocjenjivanja u 13 sati na istom prostoru

gdje se idućih dana održavaju Međunarodne i nacionalna izložbe pasa u Osijeku
(Eden Osijek).

Razlog izmjene mjesta održavanja je epidemija Svinjske kuge, koja je zahvatila i
Vukovarsko- Srijemsku županiju slijedom čega, a u skladu sa zakonskim
odredbama nije bilo moguće ishoditi Veterinarsko–zdravstvenu suglasnost
za održavanje izložbe. 


Rješenje nadležnog tijela Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.

Dear exhibitors,
We are sorry to inform you that the show place for the national dog show
in Vukovar has been changed, and the new show ground for CAC Vukovar is:

EDEN OSIJEK
Salaš 472 / 1
HR – 31222 Satnica


The national dog show will take place as scheduled, 15.09.2023. on Friday starting

at 13 o’clock in the same area where the International and National dog shows in Osijek are held (Eden Osijek).

The reason for changing the show ground is the Swine Fever epidemic, which also affected the Vukovar-Srijem County as a result of which, in accordance with the legal provisions, it was not possible to obtain Veterinary-Health approval for holding the show.

SUDAČKE LISTE / JUDGE LISTS

CAC VUKOVAR, 
15.09.2023.

petak popodne
firday afternoon

CACIB OSIJEK, 
16.09.2023.

subota ujutro
saturday morning

CAC OSIJEK, 
16.09.2023.

subota popodne
saturday afternoon

CACIB OSIJEK, 
17.09.2023.

nedjelja ujutro
sunday morning

MJESTA IZLOŽBI / SHOW PLACES

SLAVONIJA DOG SHOWS
CAC Vukovar  /  CACIB – CAC Osijek

Eden Osijek
Salaš 472/1
31222, Satnica

UPISNINE / ENTRY FEE

Zadnji rok prijave produžen do 04.09.2023.
Entry deadline extended till 04.09.2023

1# CAC VUKOVAR, 15.09.2023.

2# CACIB OSIJEK, 16.09.2023.

3# CAC OSIJEK, 16.09.2023.

4# CACIB OSIJEK, 17.09.2023.

ROKOVI PRIJAVA
ENTRY DEADLINES

Zadnji rok prijave produžen do 04.09.2023.
Entry deadline extended till 04.09.2023

CAC VUKOVAR, 
15.09.2023.

prvi rok / first entry deadline:
10.08.2023.

zadnji rok / entry deadline:
29.08.2023.

produženi rok / extended deadline:
04.09.2023.

CACIB OSIJEK, 
16.09.2023.

prvi rok / first entry deadline:
30.07.2023.

drugi rok / second entry deadline:
10.08.2023.

zadnji rok / entry deadline:
29.08.2023.

produženi rok / extended deadline:
04.09.2023.

CAC OSIJEK,
16.09.2023.

prvi rok / first entry deadline:
10.08.2023.

zadnji rok / entry deadline:
29.08.2023.

produženi rok / extended deadline:
04.09.2023.

CACIB OSIJEK,
17.09.2023.

prvi rok / first entry deadline:
30.07.2023.

drugi rok / second entry deadline:
10.08.2023.

zadnji rok / entry deadline:
29.08.2023.

produženi rok / extended deadline:
04.09.2023.

ONLINE PRIJAVE / ENTRES

Izlagati se mogu psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI.

Isključeni su kastrirani, sterilizirani i bolesni psi, kao i ženke u tjeranju. Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće shodno zakonu, a bez knjižice o cijepljenju i ostalih traženih veterinarskih potvrda neće biti pušteni na izložbeni prostor.

Zabranjeno je izlaganje pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa.

Izlagači su odgovorni za dobrobit pasa na međunarodnim
izložbama pasa.

Zabranjeno je na bilo koji način dovesti psa u situaciju koja može biti opasna za njegovo zdravlje i dobrobit, npr. ostaviti
ga u autu za vrijeme iznimno toplih ili hladnih vremenskih uvjeta i/ili odnositi se prema psu na nehuman način. Nepoštivanje ovih odredbi rezultirati će isključenjem sa svih tekućih i budućih
izložbi pasa.

Psi koji su proglašeni za “Prvaka Hrvatske” i
“Izložbenog prvaka Hrvatske” moraju se natjecati
obvezatno u razredu prvaka.

Only dogs with valid FCI pedigrees can be entered to the show.
Dogs which have been neutered, sick dogs as well as females in heat are excluded from the show.

Dogs should be vaccinated against rabies and should have an
international health certificate 
(PET PASSPORT) otherwise they will not be allowed to approach the show premises.

Dogs which are declared Croatian champions and Croatian Show Champion must be shown in champion class on all shows in Croatia.

Dogs with cropped ears and/or docked tails can not partecipate
on shows, 
with the exclusion of hunting dogs.

The exhibitors are responsible for safeguarding the welfare of the dog at a dog show.

It is forbidden to put the dog in a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as leaving the dog in the car in hot or cold weather and/or treating the dog in a cruel manner.

Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.


OBVEZE HRVATSKIH IZLAGAČA PRILIKOM PRIJAVA IZLOŽBI PASA:

– upisnina za izložbu mora biti podmirena najkasnije do zadnjeg roka prijava (25.08.2023.)

– iznos prijavnine dužni ste podmiriti prema roku prijava u kojem vršite plaćanje

– psi u vlasništvu hrvatskih državljana moraju imati HR broj rodovnice (strane rodovnice moraju biti nostrificirane pri HKSu)

– hrvatski izlagači moraju imati podmirenu članarinu Hrvatskog kinološkog saveza za 2023. godinu

– svi psi koji su proglašeni hrvatskim prvakom u ljepoti ili hrvatskim izložbenim prvakom obavezno su prijavljuju u razred prvaka

H R V A T S K I    K I N O L O Š K I     S A V E Z

Naše adrese

sjedište: Ilica 61, Zagreb, HR
internet: slavonija.hks.hr

Kontakti

e-mail:  
prijave / entries info:

edog.office@gmail.com
show organisation:
dogshow@hks.hr

telefon: +385 (0)1 48 46 124  
               +385 (0)1 48 46 126